Make your own free website on Tripod.com

Sagana ang Pilipinas sa mga likas na yaman na binunubuo ng yamang lupa, yamang tubig, yamang mineral, yamang mineral at yamang enerhiya. Ang mga likas na yamang ito ang pinagukunan ng mga hilaw na sangkap sa produksyon. Halimbawa ng mga likas na yaman ang mga puno, hayop, halaman at isda.

N

Totoong hindi pantay ang distribusyon ng mga likas na yaman sa mundo dahil may mga bansang kulang sa likas na yaman tulad ng Singapore at may mga bansang sagana sa likas na yaman tulad ng Pilipinas.

Layunin ng webpage na ito na bigyan ng karagdagang impormasyon ang ating mga kababayan ukol sa paksang Likas Na Yaman.

* * * * * * *

Ang webpage na ito ay ginawa alinsunod sa requirements ng asignaturang Araling Panlipunan (Fourth Year Highschool) sa First Asia Institute of Technology And Humanities (FAITH) S.Y. 2006 - 2007.

L o V E !!!! L o V E !!!! L o V E !!!! L o V E !!!! L o V E !!!! L o V E !!!! L o V E !!!! L o V E !!!! L o V E !!!! L o V E !!!! Click here to make Falling Objects L o V E !!!! L o V E !!!! L o V E !!!! L o V E !!!! L o V E !!!! L o V E !!!! L o V E !!!! L o V E !!!! L o V E !!!! L o V E !!!! L o V E !!!! L o V E !!!! L o V E !!!! L o V E !!!! L o V E !!!!